Program

Letošní Festival vědy a techniky nabídne zase o kousek víc poznání a zábavy! Kromě našich neúnavných perfomerů v Divadle vědy se můžete nově těšit také na únikové hry a komentované prohlídky výstaviště. Na obojí je potřeba se registrovat, proto nezapomeňte!

A koho a co u nás v rámci hlavního programu uvidíte?

 

 

ABB
ABB

Nahlédněte za oponu distribuce elektrické energie od elektrárny do zásuvky, seznamte se s kolaborativním robotem.

Archeologický ústav AV ČR, Brno
Archeologický ústav AV ČR, Brno

Naše území se sice součástí Římské říše nikdy trvale nestalo, přesto nezůstalo její civilizací nedotčeno. Vydáte se s námi na trasy vodní i suchozemské do nitra země germánských Markomanů?

Biofyzikální ústav AV ČR
Biofyzikální ústav AV ČR

Víte co všechno obsahuje Vaše DNA? A jak je možné ji pozměnit? Navštivte expozici Biofyzikálního stavu AV ČR a vyzkoušejte si práci vědce zabývajícího se výzkumem genomu či genetickým inženýrstvím.

Bioskop MUNI
Bioskop MUNI

Alkoholismus a kouření: Často slýcháme o škodlivosti alkoholu. Chcete vědět, jak se budete pohybovat po požití alkoholu? Jaké budou vaše reakce? Zvládnete projít slalom a trefit se do koše?

Biskupské gymnázium Brno
Biskupské gymnázium Brno

Jak lze využít elektronový mikroskop na střední škole? Přijďte se podívat, co naši studenti zkoumají pomocí elektronového mikroskopu Teneo.

Botanický ústav AV ČR
Botanický ústav AV ČR

Víte, jak pečovat o kvalitu vody v souladu s přírodou? Jaká přírodě blízká opatření lze využít aby byla kvalita vody v jezírkách, rybníčcích a jiných biotopech vyhovující?

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Při návštěvě Festivalu vědy si nenechejte ujít mimořádnou příležitost a nasedněte do autonomního minibusu, který Vás krátce sveze po areálu brněnského výstaviště. Tento autonomní minibus vznikl ve spolupráci Centra dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), společnosti Technotrade a firmy Roboauto za podpory Magistrátu města Brna v rámci mezinárodního projektu SHOW (SHared automation Operating models for Worldwide adoption).

Centrum jazykového vzdělávání MUNI
Centrum jazykového vzdělávání MUNI

Připravena je série her, miniworkshopů, kvízů a další program s interaktivními prvky, jež prezentují  témata spojená s moderními jazyky a kulturními areály nejen z evropského jazykového a kulturního okruhu.

Česká asociace science center
Česká asociace science center

Vstupte do světa úžasné vědy s českými science centry!

Český antarktický výzkumný program, Geografický ústav Přírodovědecké fakulty MUNI
Český antarktický výzkumný program, Geografický ústav Přírodovědecké fakulty MUNI

Jak je to se změnou klimatu a jejím vlivem na ledovce či permafrost? A jak s ozónovou dírou? Jaké nové druhy (mikro)organismů bílý kontinent skrývá? To je jen zlomek otázek, na které zde (nejen) naše vědkyně a vědci hledají odpovědi

Český hydrometeorologický ústav
Český hydrometeorologický ústav

Změřte si u nás počasí, zvážte znečištěný vzduch nebo si s námi vyzkoušejte počasí předpovědět. Zblízka si u nás také prohlédněte drobné vodní organismy a změřte vydatnost pramene.

Chicken Wings
Chicken Wings

Studentský tým Chicken Wings z VUT se zabývá stavbou soutěžních modelů letadel. Představí dvě svá nejnovější letadla, mimo to nabídne ukázky výrobních technologií nebo simulátor létání s rádiem řízeným modelem.

Delong Instruments
Delong Instruments

Jak se z materiálu stane mikroskop? Projděte si cestu od materiálu přes speciální výrobní technologie až po samotný elektronový mikroskop a jeho úžasné snímky.

Ekonomicko-správní fakulta MUNI
Ekonomicko-správní fakulta MUNI

V pátek vám Ekonomicko-správní fakulta MUNI představí tajemství úvěru, v sobotu můžete zjistit, jak se mohou občané v Brně zapojit do měření a zlepšení kvality ovzduší.

Entomologické oddělení MZM
Entomologické oddělení MZM

Představí vám hmyzí rekordy, poznávačku domácích a nepůvodních druhů slunéček nebo ukázku živého hmyzu.

Etnologický ústav AV ČR
Etnologický ústav AV ČR

Etnologický ústav AV ČR se zabývá výzkumem způsobu života a kultury různých národních, sociálních a etnických skupin, zaměřuje se na studium tradiční kultury duchovní i hmotné a na problematiku sociálních vztahů v historické perspektivě i v současnosti.

FabLab
FabLab

Chceš vidět využití fyziky, mechaniky nebo programování na vlastní oči? Přijď si vyzkoušet... 
... jak vytvořit z myšlenky (nul a jedniček) a kusu plastové šňůry 3D postavičku? FabLabFabLab

Fakulta sportovních studií MUNI
Fakulta sportovních studií MUNI

Přijďte zjistit, zda existuje věda, která se zkoumá strukturu a funkci pohybu člověka. Kromě nových poznatků na vás čeká test propriocepce a pro nejmenší zábavná balanční cvičení. Na své si na našem stanovišti přijde zkrátka každý!

Farmaceutická fakulta MUNI
Farmaceutická fakulta MUNI

Farmaceutická fakulta vám přiblíží historické ukázky produktů využitých ve farmacii, křížové roztěry a představení antibiotické rezistence. Můžete si připravit vlastní tobolky, rozpoznávat byliny a zjistit jejich použití ve farmacii.

Filozofická fakulta MUNI
Filozofická fakulta MUNI

S Filozofickou fakultou zažijete hrané ukázky souboje, naučíte se porovnávat Řeka a Makedoňana. Zaběhnete si taky 200 m se štítem?

JCMM
JCMM

Každý den usilovně pracujeme na tom, aby jižní Morava byla krajem kvalitního vzdělávání. JCMM vám představí ukázky ze své činnosti, která je zaměřena na různé cílové skupiny od ZŠ po VŠ včetně zasvěceného komentáře našich pracovníků.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Technologie budoucnosti ve službách knihovny! Také knihovny jsou dnes plné nových technologií, kvůli kterým nemusíte vždy přijít až na pobočku. V sobotu jsme pro vás společně s KISK MUNI připravili ukázky virtuální reality, v neděli si budete moct vyzkoušet programování ozobotů. Kromě toho si vyzkoušíte poslech hudby z online databází a budete mít možnost sáhnout si na pomůcky pro nevidomé a slabozraké. A když vás přepadne únava, můžete si u nás odpočinout v naší relaxační zóně.

Lékařská fakulta MUNI
Lékařská fakulta MUNI

Zažijete simulátory zrakových vad, můžete si vyzkoušet, „jaké to je být starý“. Připraveni jsou také nutriční terapeuti, Anatomický ústav a Spolek mediků.

Mechlab
Mechlab

Stánek labořatoře Mechatroniky Mechlab představuje průřez světem technologie, kde se setkávají strojírenství, elektronika a informatika. Návštěvníci budou mít možnost se zúčastnit programování stavebnice LEGO NXT.

Mendelovo muzeum MUNI
Mendelovo muzeum MUNI

O tom, že se dědí po rodičích barva vlasů, povaha, tvar semínek nebo tvar zobáku, se všeobecně ví. Jak to ale funguje například s ptačí schopností zpívat? A jak se dříve měřilo počasí? Jestli se dá nějak předpovídat i bez měřících přístrojů a matematických modelů se dozvíte na stánku Mendelova muzea.

Město Brno
Město Brno

Město Brno finančně podporuje aktivity brněnské hvězdárny a planetária, VIDA! science centra, organizace FabLab Brno či Czechitas. Díky tomu se Festival vědy & techniky může uskutečnit v prostorách brněnského výstaviště. 

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC)
Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC)

Přijďte si na stánek Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) vyzkoušet, jestli umíte rychle zareagovat a poskytnout první pomoc.

Moravská zemská knihovna
Moravská zemská knihovna

Moravská zemská knihovna vás seznámí nejen se svými základními službami a akcemi, ale také pro Vás připravila šifrovací hru s postavou Amose a pro nejmenší zábavu s Antoníčkem.

Moravské zemské muzeum
Moravské zemské muzeum

Přijď a nahlédni pod pokličku Laboratoře antropologické rekonstrukce či rovnou do očí některému z našich dávných předků. Jak vznikají takové podoby a co všechno je třeba k jejich tvorbě se můžete dozvědět na našem stánku. Na stánku Moravského zemského muzea budou připraveny doprovodné aktivity pro děti i dospělé, díky kterým alespoň trochu sami poodhalíte taje této vědecké metody.

Muzeum Brněnska
Muzeum Brněnska

V expozici Muzea Brněnska poznáte KŘEHKOU KRÁSU PAPÍRU. Co vlastně dělají konzervátoři v muzeu? Děti si vyzkouší, jak zachránit vzácné umělecké dílo provedené na papíře. Nabité zkušenosti využijí i v každodenním životě, třeba, když se jim do batůžku vylije šťáva. 

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna
Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna s sebou opět přiveze měřící vůz kvality ovzduší, 1 tunu CO2. Dále malé i větší návštěvníky zaměstná svojí interaktivní tabulí s ekologickou tématikou. 

Pedagogická fakulta MUNI - Biologie
Pedagogická fakulta MUNI - Biologie

Proč letos babičce nevykvetly afrikány? Uhodneš, co má společného želva a kachna? Pokud se nebojíš přímého kontaktu s některými „podivnými“ živočichy, přijď se s nimi seznámit a poznej, jak funguje potravní řetězec

Pedagogická fakulta MUNI - Chemie
Pedagogická fakulta MUNI - Chemie

Chemické pokusy tak jak je znáte, i neznáte.

Pedagogická fakulta MUNI - Jazyky
Pedagogická fakulta MUNI - Jazyky

Společně s námi poznáte ruštinu ze všech stran. Že rusky neumíte vůbec nevadí, tento jazyk si společně procvičíme, dozvíte se o něm také spoustu zajímavých informací. A co například? Třeba to, že i ruština může být věda! Připravte se, jdeme na to! 

Pedagogická fakulta MUNI - Matematika
Pedagogická fakulta MUNI - Matematika

Řešte kvízy, šifry a zajímavé nestandartní matematické úlohy v rámci připravených aktivit a her. Součástí bude také kreativní matematická dílna.

Psychologický ústav AV ČR
Psychologický ústav AV ČR

Jak dobře znáte svou vlastní mysl? Přijďte to zjistit a promluvte si s našimi odborníky. Připravili jsme pro vás stánek plný objevování a zajímavých poznatků!

RECETOX, ústav Přírodovědecké fakulty MUNI
RECETOX, ústav Přírodovědecké fakulty MUNI

RECETOX, ústav Přírodovědecké fakulty MUNI, Vás během Festivalu vědy nechá nahlédnout do světa Brněnské živé laboratoře. Prozradíme Vám, jak funguje vzorkování – proces, při kterém se získávají vzorky a data, která nám pomáhají sledovat stav životního prostředí a přijímat opatření pro jeho ochranu. Ukážeme Vám, jak probíhá sběr a analýza vzorků a seznámíme Vás s různými druhy vzorkovačů a jejich využitím.

SAKO Brno
SAKO Brno

Chcete si stoupnout na stupačku popelářského auta, vlézt si do jeho kabiny a podívat se, jak vidí svět jeho řidič? Nebo si zkusit jízdu v popelnici a zazávodit si v SAKO formuli vyrobené z popelnice?

Středisko ekologické výchovy Hlídka
Středisko ekologické výchovy Hlídka

Středisko ekologické výchovy Hlídka - detašované pracoviště Brněnské zoo - se na svém stanovišti věnuje změnám v české krajině a úbytku vzácných zvířat, který s tím souvisí.

Středisko volného času Lužánky
Středisko volného času Lužánky

Technika míří z Lužánek! Přijďte si vyrobit elektrickou hračku nebo něco ze dřeva a vyzkoušet si reálné nářadí, na stánku Střediska volného času Lužánky.

Střední průmyslová škola chemická
Střední průmyslová škola chemická

Na stánku chemické průmyslovky uvidíte všechny barvy duhy, ucítíte ty nejkrásnější vůně ale i nejhorší smrady, které existují, prověříte svůj hmat, zažijete ohlušující zážitky a možná bude i něco málo na ochutnání.

Technické muzeum v Brně
Technické muzeum v Brně

Vynálezci a vizionáři Nikolu Teslovi (1856-1943) a čs. firmě TESLA věnuje Technické muzeum v Brně náplň programu na Festivalu vědy a techniky 2023.

TESCAN
TESCAN

TESCAN, přední světový výrobce elektronových mikroskopů se sídlem v brněnských Kohoutovicích, vám nabízí jedinečnou příležitost prozkoumat neuvěřitelné detaily běžných předmětů.

Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientific

Slyšeli jste, že každý třetí elektronový mikroskop na světě pochází z Brna? V sekci elektronové mikroskopie můžete navštívit stánek firmy Thermo Fisher Scientific. Jednoho z největších výrobců elektronových mikroskopů na světě, který sídlí v brněnské Slatině a zaměstnává přes 1700 odborníků na fyziku, elektroniku, software, mechaniku a mnohé další.Na jejich stánku budete moci prozkoumat fascinující mikrosvět díky skenovacímu elektronovému mikroskopu Axia. Můžete si dokonce vyzkoušet oblek, který se používá v bezprašných výrobních prostorách nebo si zasoutěžit o zajímavé ceny třeba při poznávačce snímků z elektronových mikroskopů nebo v hodu míčky na stěnu.

TIC Brno
TIC Brno

Promo a eko auto, které vám doveze kousek designu z Brna. Černé zvenku, pestré zevnitř. Prostě colorful inside. TO JE BRNO ROADSHOW!

Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Díky jednoduchému a rychlému testu vám určí krevní skupinu a možná taky zjistíte, že darovat krev není žádná věda.

TU Brno Racing
TU Brno Racing

Kromě toho, že tým TU Brno Racing z Vysokého učení technického v Brně navrhuje, konstruuje, testuje a závodí s vlastními monoposty v celosvětové soutěži Formula Student, tyhle vozidla je taktéž potřeba pilotovat!

Univerzita obrany
Univerzita obrany

Univerzita obrany představí na svém stánku ukázky pedagogických a vědeckých projektů a to formou nejenom naučnou, ale především zábavnou. Návštěvníci se mohou těšit na simulátory protivzdušné obrany.

Ústav analytické chemie AV ČR
Ústav analytické chemie AV ČR

Přijďte se ponořit do fascinujícího světa analytické chemie. Naše expozice vám přinese kapku znalostí nejen o principech rovnováhy!

Ústav chemie Přírodovědecké fakulty MUNI
Ústav chemie Přírodovědecké fakulty MUNI

Tajemství chemických pokusů. Ponořte se s námi do tajů barev, vůní a možná i třaskajících výbuchů

Ústav dějin umění AV ČR - brněnské pracoviště
Ústav dějin umění AV ČR - brněnské pracoviště

Na společném stánku Sdružení Moravských pracovišť pro Vás Ústav dějin umění Akademie věd České republiky v pátek 6. září 2024 připravil program nazvaný Ženy a umění ve středověku.

Ústav experimentální biologie Přírodovědecké fakulty MUNI
Ústav experimentální biologie Přírodovědecké fakulty MUNI

Experimentální biologie zblízka - přijďte si prohlédnout modelové druhy rostlin a živočichů, na kterých u nás zkoumáme například vývoj a růst, imunitu nebo vliv stresu. Pro děti jsou připraveny také drobné aktivity.

Ústav fyziky a technologií plazmatu Přírodovědecké fakulty MUNI
Ústav fyziky a technologií plazmatu Přírodovědecké fakulty MUNI

Chtěl/a jsi někdy vlastnit světelný (plazma) meč jako Luke Skywalker? My ho máme! I když v trochu menším provedení, ale rozhodně stejně cool. Pomocí plazmatu můžeme opracovávat materiály a měnit jejich vlastnosti během několika málo vteřin. A když k tomu spojíme nanotechnologie, vzniknou nová řešení zapeklitých problémů. Jakých? To se dozvíš na stánku Ústavu fyziky a technologií plazmatu.

Ústav fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecké fakulty MUNI
Ústav fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecké fakulty MUNI

Jak vypadají elektronické čipy? Je křemík průhledný? Mohou předměty levitovat? Můžeme vidět atomy a molekuly? Co jsou to polarizátory a jak je můžeme použít? Na tyto a další otázky Vám odpoví studenti a studentky z Ústavu fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecké fakulty MUNI.

Ústav fyziky materiálů AV ČR
Ústav fyziky materiálů AV ČR

Trháme materiály, abychom zjistili, kolik vydrží. Přijďte si i vy vyzkoušet, jakou sílu potřebujeme k přetržení ocelového drátu. Je NIC pevnější než ocel? Co je to za nesmysl? Anebo že by? Přijďte se přesvědčit.

Ústav matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MUNI
Ústav matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MUNI

Pojďte si vyrobit stroj na náhodu z lega, namalovat vlastní mušličku nebo zjistit, jak rostou kytičky pomocí matematiky, kterou používá i příroda kolem nás. Prozkoumáme matematické tajemství bublifuku a různých mýdlových bublin, což nás přivede až k jízdě na čtvercových kolech

Ústav přístrojové techniky AV
Ústav přístrojové techniky AV

V pátek na vás čekají nevšední zážitky, pokusy a ukázky na téma „Základy kryogeniky aneb pokusy při kterých mrazí!“ Většinu naší atmosféry tvoří plynný dusík, který po ochlazení k teplotám kolem -200 °C zkapalní a dá se využít jako médium k ochlazení jiných předmětů. S jeho pomocí zmrazíme všechno, co nám přijde pod ruku! Přijďte a sami uvidíte!

Ústav pro jazyk český AV ČR, dialektologické oddělení
Ústav pro jazyk český AV ČR, dialektologické oddělení

Jak se kde v Česku mluví aneb Kde je kostka kulatá? Rozumíte řeči svých prarodičů nebo přátel a známých z jiných koutů naší země, mluví-li nářečím? A rozumějí oni vám? Říkáte domácí obuvi bačkory, pantofle, nebo papuče? Věšíte na vánoční stromeček koule, baňky, nebo jen ozdoby? Přijďte se podělit o své zkušenosti s nářečními rozdíly a zapojit se do výzkumu.

Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty MUNI
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty MUNI

Přijďte si vypustit vodní raketu, podívat se dalekohledem na sluneční skvrny, protuberance či erupce, otestovat své znalosti o astronomii a fyzice nebo se zeptat na cokoliv o vesmíru.

Ústav výpočetní techniky MUNI
Ústav výpočetní techniky MUNI

Kyberbezpečnost? Hravě! – Kyberbezpečnost rozhodně není záležitostí pouze ajťáků a nezůstává jen za zdmi Pentagonu – týká se každého z nás. Tak se do ní pusťe také! Zajímalo by vás, jaké triky používají hackeři a útočníci v kyberprostoru a kolik času jim třeba zabere prolomit dobré heslo? Odpovědi najdete u nás, a dozvíte se formou únikové hry mnohem více.

VIDA!
VIDA!

VIDA! na Festivalu vědy nesmí chybět. Odhalte tajemství těžiště!

Výzkumný ústav veterinárního lékařství
Výzkumný ústav veterinárního lékařství

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. pro letošní rok představí téma AKVAKULTURA ANEB CO SE SKRÝVÁ POD HLADINOU.

ZOO Brno
ZOO Brno

ZOO Brno si pro letošní Festival vědy připravila projekci přírodovědných filmů ve virtuální realitě. Jde o skutečně unikátní zážitek, nenechte si ho ujít!

ZŠ Novolíšeňská
ZŠ Novolíšeňská

Kroužek Robotiky při ZŠ Novolíšeňská bude prezentovat výsledky své práce. Návštěvníci se tak mohou těšit například na roboty na dálkové ovládání, parkovacího asistenta, strojové učení, 3D tisk a další zajímavosti. 

Festival vědy je podporován Statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem.